Krásnější díky plastice

Platební a obchodní podmínky

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

Platební a obchodní podmínky

Na naší klinice můžete zákrok hradit několika způsoby:

 • v hotovosti
 • bankovním převodem
 • platební kartou
 • možnost platby zaměstnaneckými benefity - Benefit Plus, Gallery Beta

Konzultace k jednotlivým ošetřením/zákrokům

Liposukce

Každé invazivní liposukci předchází bezplatná konzultace s naší odbornicí na liposukce. Pokud byste chtěli zákrok konzultovat přímo s lékařem, je to možné za cenu 500 Kč, kterou vám, v případě objednání termínu a složení zálohy nejpozději do 14 dnů, odečteme z ceny zákroku. 

Plastická chirurgie

Cena konzultace k jednotlivým zákrokům činí 500 Kč. V případě objednání operačního termínu a složení zálohy nejpozději do 14 dnů se však cena konzultace odečítá, je tedy zdarma. V případě stanovení rezervace termínu operace po konzultaci, je platnost rezervace 1 týden.

Laserová dermatologie a estetická medicína

Dermatologickému ošetření předchází odborná konzultace zpoplatněná částkou 500 Kč. U klientů, kteří už u nás podstoupili zákrok v lokální či celkové anestezii, je konzultace zdarma. Možnost využití konzultace zdarma je 1 rok od podstoupení zákroku. Tuto akci je možné kombinovat s poukazem, který obdržíte po zákroku na naší klinice.

Záloha

Při sjednání termínu zákroku se platí záloha ve výši:

 • 5.000 Kč (u zákroků s cenou nad 10.000 Kč). 
 • 2.500 Kč (u zákroků s cenou od 5.000 do 10.000 Kč).
 • 1.000 Kč (u zákroků s cenou od 2.500 do 5.000 Kč).
 • 500 Kč (u zákroků s cenou do 2.500 Kč).

Tím se tento termín stává závazným pro obě strany. Záloha slouží k pokrytí nutných personálních a materiálových výdajů spojených s přípravou zákroku a je nevratná. V případě, že není možné uhradit rezervační poplatek v den konzultace, lze termín zákroku rezervovat pouze po dobu jednoho týdne.

Pokud klinika neobdrží od klienta ani po uplynutí jednoho týdne od provedení rezervace zálohu (v hotovosti, připsáním na účet), operační termín se zruší.

Cena operace

Cena zákroku je určena při konzultaci a je splatná v plné výši nejpozději v den operace (při platbě v hotovosti či platební kartou). V případě úhrady bankovním převodem musí být konečná částka za zákrok připsána na účet kliniky nejpozději 2 dny před plánovanou operací. V případě úhrady platební kartou si ověřte dostatečnou výši denního limitu pro bezhotovostní platbu, abyste se tak vyhnuli pozdějším nepříjemnostem a komplikacím v den přijetí k zákroku.

Změna operačního termínu

V případě závažných důvodů lze termín operace změnit. Výše poplatku za tuto změnu závisí na včasnosti oznámení této změny klinice:

15 a více dní před zákrokem: bez poplatku
7 – 14 dní před zákrokem: 1.250,- Kč
méně než 7 dní před zákrokem: 2.500,- Kč

Poplatek je odečten ze zálohy. Její zbývající část může klient uplatnit nejpozději do jednoho roku od jejího složení, poté záloha či její zbytek propadá.

Zvýhodněné ceny našich služeb

Poukázky na slevu, dárkové vouchery apod. nelze sčítat. Vždy platí maximálně jedna sleva/voucher. Platnost voucherů je 12 měsíců od data vydání.

 • Poukazy v hodnotě 2000 Kč lze uplatnit na zákroky plastické chirurgie prováděné v celkové anestezii.
 • Poukazy v hodnotě 1000 Kč lze uplatnit na zákroky plastické chirurgie prováděné v lokální anestezii.
 • Poukazy v hodnotě 500 Kč lze uplatnit na dermatologické ošetření.

Přijímáme platební karty

Mastercard Eurocard, Visa, Visa Electron, Maestro, JCB, Diners Club International

Řešení neshod

V případě nespokojenosti s některou z našich služeb můžou klienti podat ústní či písemné vyjádření na příslušné recepci naší kliniky. Písemné vyjádření bude předáno kompetentní osobě, od níž klient obdrží nejpozději 30 dnů ode dne podání vyjádření písemné vyrozumění.

Povinná informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě: Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Web: https://adr.coi.cz/cs

Více informací o mimosoudním řešení sporů je dále možné nalézt na webových stránkách evropské platformy pro řešení on-line sporů:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

Těší nás, že využíváte našich služeb. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící konkrétním účelům. Služby poskytuje společnost MEDICOM CLINIC, a.s., IČ: 24756148, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00.

Správcem vašich osobních údajů je společnost MEDICOM CLINIC, a.s., IČ: 24756148, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 16606 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
 
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na sadlik@medicomclinic.cz
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů - máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.
Kontaktní formulář, e-brožura, poradna

 V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři, žádosti o elektronickou brožuru nebo dotazu v poradně, zpracováváme tyto údaje:
 
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Zdravotní údaje
Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení vašeho požadavku. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby správce, je jeho oprávněným nárokem vás pravidelně informovat o aktuální nabídce služeb formou newsletteru na uvedené e-mailové adrese. K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS potvrzením tlačítka pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e-mailovou adresu po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách správce formou newsletteru, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu sadlik@medicomclinic.cz nebo odhlášením v zaslaném obchodním sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.